משאבי אנוש

חברה המתמחה בגיוס אקספרס לפרויקטים שונים ולמבצעי שירות/ מכירה/פעילות תפעולית על ידי שילוב מערך התפעול של כלל קבוצת זרוע הזהב.