ניהול מיזמים

חברה המתמחה ברכישת חברות ובמיזוגן כחלק מהפעילויות המגוונות של קבוצת זרוע הזהב.