I.F.S

חברה שברשותה מערך שירותי כח אדם המתמחה במתן פתרונות לסל השירותים הנדרשים לארגונים בתחומים כגון: מלונאות, חברות הסעדה, קבלני בניין ושלד, חברות לוגיסטיקה ועוד